خداحافظ ؛ ای زلال ترین ماه خدا ...

 

در تنگنای روزمرگی ، از پشت جاده های تاریک گناه و وسوسه ، به دست های پر نیازمان آموختیم که تنها رو به آسمان بی کران کرامت و مهربانی تو دراز شوند و در ورای سیاه ترین لحظه های تنهایی ، به امید نور روشن درگاهت ، به انتظار بنشینند .

پروردگارا ! زنگارهای سیاه دل را در جام طلایی رمضان شست وشو داده و با روحی تطهیر شده از هر آنچه ناپاکی ، به سویت می شتابیم .

خدایا ! در ناب ترین ثانیه های راز و نیاز با تو ، میهمان سفره های رنگینت بودیم و در تپش نبض تند زمان ، چه زود ، بدرقه کردیم روزهای روزه داریمان را و حالا با روحی سرشار از معنویت و دل های لبریز از مهر تو ، دست های در هم گره شده ای که بوی وحدت می دهند و شعارشان همدلی است ، با قدم های استواری که مقصدشان یک پارچگی است ، به استقبال روز موعود می شتابیم ؛ در شکوه و عظمت نماز عید ، غرق شده و با رمضان وداع می کنیم . فرشتگان آسمان ، رشک می برند به این همه یکرنگی و اتحاد ما .

الهی ! نگذار که روزهای بعد از این ، عطر پاک رمضان را در یادها گم کند .


الوداع ؛ ای بهترین ماه خدا ...

/ 0 نظر / 23 بازدید